Məlumat yoxdur
Bizimlə əlaqə
Bizimlə əlaqə
(055) 500 96 00
Hesabım
Hesabım
Məlumat yoxdur
Sevda Katibli Psixiatr həkimi 2 saylı Psixiatrik Klinik Xəstəxana hekimi

Sevda Katibli

İxtisası
İş təcrübəsi
39 il iş təcrübəsi

Tibb emləri namizədi. 30 ildən çox təcrübəsi var. Psixi pozuntuların, əsasən «ağır» psixi xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğul olur. Azərbaycan Tibb Universiteti, psixiatriya kafedrasının dosenti.

Tibb emləri namizədi. 30 ildən çox təcrübəsi var. Psixi pozuntuların, əsasən «ağır» psixi xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğul olur. Azərbaycan Tibb Universiteti, psixiatriya kafedrasının dosenti.

 • Həkim haqqında ətraflı məlumat Haqqında
 • Pasientin fikirləri (7) Rəylər (7)
 • Oxşar həkimlər Oxşar həkimlər
Quliyeva Elnarə
Həkimnən razıyıq
Əli Babayev
Razı qaldım sağolun
Quliyeva Günel
Həkimin daimi xəstəsiyik həmişə razı olmuşuq
Əliyeva Ləman
Razı qaldıq gözəl qarşılandıq sağolun
Abdullayeva Səriyyə
Razı qaldım
Cəfərova Fatma
Razı qaldıq
Ülker Salamlı
Razi qaldim

Həkim haqqında

Elmi işi və məqalələri:

 • О некоторых особенностях пальцевых узоров (дерматоглифики) при шизофрении (Гашимова У.Ф., Бойцова Л.Ю., Катибли С.Э., Вопросы психоневрологии, 1993.);
 • К психическому развитию детей, родившихся при патологических родах (Султанов А.А., Катибли С.Э., Вопросы психоневрологии, 1994);
 • Специфические различия тревожно-фобических и обсессивно-компульсивных расстройств до и после родов (Катибли С.Э., «Sağlamlığ», 1997);
 • Клиника тревожно-фобичеких и обсессивно-компульсивных расстройств и до- и послеродовом периоде (Катибли С.Э., «Тревога и обсессии», Moskva, 1998);
 • К некоторым особенностям преморбида женщин, перенесших послеродовой психоз (Katibli S.Ə., Материалы конференции, посвященной актуальным вопросам акушерства, перинатологии и гинекологии, 1998);
 • Влияние социо-культуральных факторов на течение послеродового периода (Katibli S.Ə., Azərbaycan Psixiatriya  Jurnalı, 1999);
 • Судьба женщин, перенесших послеродовой психоз (Katıbli S.Ə., Azərbaycan Psixiatriya  Jurnalı, 2000);
 • Особенности диагностики, лечения и профилактики психических расстройств в послеродовом периоде (Katıbli S.Ə., Metodik tövsiyyə, 2000);
 • Клинико-катамнестическое исследование послеродовых психозов (Katibli S.Ə., Namizədlik dissertasiya, 2000);
 • Предменструальный синдром: современная концепция (Katibli S.Ə., Azərbaycan Psixiatriya  Jurnalı, 2002);
 • Предменструальное дисфорическое расстройство: вариант атипичной депрессии? (Обзор) (İsmaylov F.N., Katibli S.Ə., Azərbaycan Psixiatriya  Jurnalı, 2006);
 • Ведение больных биполярным аффективным расстройством в репродуктивном периоде (İsmaylov F.N., Katibli S.Ə., Azərbaycan Psixiatriya  Jurnalı, 2007);
 • Premenstrual disphorik disorder (PMDD) and depression (Katibli S.Ə., Journal of Chech and Slovak Psy-chiatry, 2008);
 • Вопросы совершенствования помощи в области психического здоровья детей и подростков (Zeynalov Ə, E., Katibli S. Ə., Haciyev S. R, Azərbaycan Psixiatriya Jurnalı, 2008);
 • Hamiləlikvə doğuşdansonrakı dövrdə psixipozuntularlaolanxəstələrinmüşahidəsivə müalicəsi(KatibliS.Ə., Мetodiktövsiyə, 2008);
 • Şizofreniyanındiaqnostikavə müalicəsiüzrə klinikprotocol(G.Gəraybəyli, S. Katibli, Z.Əliyev, A. Bağırova, Bakı 2009);
 • Клинический протокол по диагностике и лечению депрессии (G. Gəraybəli, S. Katibli, N. Həsənzadə, A. Səmədov, R. Abdullayeva, L. Qafarov, Ş. Kazimov, Azərbaycan Psixiatriya  Jurnalı, 2010, №18, s 55-83);
 • К вопросу исследования предменструального синдрома и предменструального дисфорического расстройства в Азербайджане (KatibliS.Ə., Azərbaycan Psixiatriya Jurnalı, 2010);
 • Клинический протокол по диагностике и лечению депрессии (Gəraybəyli G., İsmaylov F., Katibli S., Həsənzadə N., Səmədov A., Qafarov L., Kazımov Ş., Azərbaycan Psixiatriya  Jurnalı, 2010);
 • Клинический протокол по диагностике и лечению шизофрении (Katibli S.Ə., Азербайджанский  Психиатрический Журнал, 2010);
 • Психологические аспекты патологии беременности (Katibli S.Ə., Cahangirova E.M., Azərbaycan Psixiatriya Jurnalı, 2011);
 • Xroniki ginekoloji xəstələrdə psixi pozuntuların və adaptasiya mexanizmlərinin öyrənilməsi (İsmaylov F.N., Şükürova A.X., Katibli S.Ə., Azərbaycan Psixiatriya  Jurnalı, 2012);
 • Исследование депрессии, тревоги и стресса у женщин, страдающих бесплодием, KatibliS.Ə., VahabovaM.X., Azərbaycan Psixiatriya Jurnalı, 2012);
 • Ginekolojipatologiyalarzamanı qadınlardapsixisağlamlıqproblemivə adaptasiyamexanizmlərininmüqaisəlitədqiqi. İsmaylovF.N., KatibliS.Ə., Xudanlı A.X., Azərbaycan Psixiatriya Jurnalı, 2013);
 • Влияние хронического алкоголизма на эпилептические психозы. Haciyev R.E., Katibli S.Ə., Azərbaycan Psixiatriya Jurnalı, 2014);
 • Şizofreniya xəstələrinin göstərilən xidmətlərə münasibətinin öyrənilməsi (İsmaylov F.N., Rəsulov A.R., Yusubova S.F., Qaffarova R.V., Katibli S.Ə., Azərbaycan Psixiatriya  Jurnalı, 2015).

 

İş təcrübəsi:

 • 1985—1988 — Respublika c, psixiatr;
 • 1988 — hazırkı dövrə qədər — Azərbaycan Tibb Universiteti, Psixatriya kafedrasının dosenti;
 • 2 saylı Klinki Psixatriya Xəstəxanası №2.

Təhsili

 • Azərbaycan Tibb Universiteti, müalicə-profilaktika fakultəsi (1979—1985).

Kurslar

 • Kurs: «SPSS proqramı ilə Məlumat Təhlili» (Bakı, 2009);
 • Sveyser adına İnstitutun kusları.

Assosiasiya

 • Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyası (APA);
 • Avropa Psixiatriya Assosiasiyası (EPA);
 • Umümdünya Psixiatriya Assosiasiyası (WPA).