Məlumat yoxdur
Bizimlə əlaqə
Bizimlə əlaqə
(055) 500 96 00
Hesabım
Hesabım
Məlumat yoxdur
Vahid Qurbanov Cərrah həkimi Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikası hekimi

Vahid Qurbanov

İxtisası
İş təcrübəsi
14 il iş təcrübəsi

Kəskin pankreatitlərin müasir diaqnostikası Tağıyev Е.Q. Ümumi cərrahlıqdan təcrübə dərslərinin aparılma qaydaları Tibbi-profilaktika fakiltəsi üçün tədris vəsaiti Bakı-2012 Целесообразность сочетания герниопластики с абдоминопластикой в хирургии больших и гигантских вентральных грыж Qasımov E.M. Məmmədov R.Ə. Prof. H.A. Sultanovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları.Bakı-2013. Тактика хирурга при остром холецистопанкреатите Yusubov М.О. ə.e.x., t.e.d., prof B.X.Abasovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq iştiraklı elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı- 2013. Kəskin pankreatit zamanı müalicə taktikası t.e.d., professor B.M.Aşurovun 70 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfransının materialları. Bakı – 2013.

Kəskin pankreatitlərin müasir diaqnostikası Tağıyev Е.Q. Ümumi cərrahlıqdan təcrübə dərslərinin aparılma qaydaları Tibbi-profilaktika fakiltəsi üçün tədris vəsaiti Bakı-2012 Целесообразность сочетания герниопластики с абдоминопластикой в хирургии больших и гигантских вентральных грыж Qasımov E.M. Məmmədov R.Ə. Prof. H.A. Sultanovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları.Bakı-2013. Тактика хирурга при остром холецистопанкреатите Yusubov М.О. ə.e.x., t.e.d., prof B.X.Abasovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq iştiraklı elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı- 2013. Kəskin pankreatit zamanı müalicə taktikası t.e.d., professor B.M.Aşurovun 70 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfransının materialları. Bakı – 2013.